Welkom

De Anniecrèche is een therapeutisch dagcentrum voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Door middel van begeleiding, therapie, spel en onderwijs wordt met het kind gewerkt aan diverse ontwikkelingsdoelen. Daarnaast vindt ook verder onderzoek plaats om een zo goed mogelijk beeld te krijgen waardoor de achterstand is ontstaan.

Het dagcentrum kent vier groepen:

  • een basisgroep
  • een speel- en leergroep
  • een structuurgroep
  • een schoolgroep.

De kinderen worden op basis van hun vaardigheden en ontwikkelingsniveau in een van deze vier groepen geplaatst.

Sommige kinderen maken tot hun 8e jaar gebruik van het dagcentrum, andere kinderen kunnen al eerder een overstap maken naar een andere instelling of school. Dagcentrum Anniecrèche werkt daarom ook samen met verschillende organisaties en instellingen in het veld.