De gasten zijn annie crechegekomen, de kinderen waren fantastisch ! ook tijdens de toespraken hebben ze heel goed geluisterd.

Daarnaast hebben ze ook gezongen en heel goed meegedaan.
Vanavond kijken we naar in de branding, ATV nieuws, STVS nieuws, RBN en lezen we de West en morgen dagblad suriname…. Dank een ieder die heeft meegewerkt.