annie creche - jaarafsluiting 2018

Op woensdag 19 december was er een korte maar gezellige afsluiting van het jaar 2018 met alle personeel van het dagcentrum. Het bestuur was daarbij ook aanwezig.
De manager en het bestuur dankten alle personeelsleden voor hun goede inzet in het afgelopen jaar. Door hun inzet kon ook in 2018 de kwaliteit van de zorg voor de kinderen gelukkig behouden blijven. Alle medewerkers kregen dit jaar weer vanuit stichting Caleopse een mooi kerstpakket, wat natuurlijk in dank werd ontvangen.

Tijdens deze jaarafsluiting werd er afscheid genomen van bestuursvoorzitter Mw. Winifred Frijde, die in november jl. haar functie in het bestuur heeft neergelegd. Mw. Frijde was 27 jaar verbonden aan de stichting! Uiteraard werd hier aandacht aan geschonken.
De nieuwe voorzitter van het bestuur, Dhr. Albert Vermeer, sprak namens allen dank uit voor haar inzet gedurende al die jaren.
Mw. Frijde dankte op haar beurt vooral het personeel voor hun inzet. Zij heeft steeds grote bewondering gehad voor de leidsters die allemaal, stuk voor stuk, het werk met liefde doen. Dit heeft ook gemaakt dat dagcentrum Anniecreche nu is zoals het is… Namelijk een veilige en professionele leeromgeving voor de kinderen. Hoewel Mw. Frijde formeel uit het bestuur is gestapt, zal zij zeker regelmatig langskomen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het dagcentrum.

Het bestuur bestaat momenteel uit:
Dhr. Albert Vermeer (voorzitter)
Dhr. Keoma Jungerman (penningmeester)
Mw. Rose Pelser (secretaris)
Mw. Gladys Frijmersum ( bestuurslid)
Mw. Asha Adhin (bestuurslid)