Al vanaf de beginjaren wordt Therapeutisch Dagcentrum Anniecrèche gesteund door een aantal vaste donoren en donateurs. Dit zijn bv. Stichting Caleopse in Nederland en Stichting zorg voor een Ander in Suriname.