De Stichting Caleopse is opgericht als centraal punt voor de diverse instanties en particulieren die vanuit Nederland de Anniecrèche willen steunen. Er zijn vaste donateurs die maandelijks een bedrag storten. Ook worden giften door kerken, of andere personen en instanties gestort. De Stichting doet op incidentele basis ook zelf aan fondswerving.

Stichting Caleopse is ANBI geregistreerd en de giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Adresgegevens
Stichting Caleopse
Hoefbladhof 26
3991 GH Houten
Facebook: Stichting Caleopse

Banknummer: NL62RABO0345408373
t.n.v stichting Caleopse