Stichting zorg voor een ander beheert een kringloopwinkel aan de chiragallyweg nr1.
De opbrengsten uit deze aktiviteiten worden geschonken aan sociale doelen. De Anniecrèche ontvangt op regelmatige basis een donatie van deze stichting.

Stichting Zorg voor een Ander
Chiragallywegnr 1 (einde noordwijkweg)
Tel: 491969