Bestuur en management:

Het bestuur bestaat uit 5 leden: de voorzitter, penningmeester, secretaris en 2 leden en vergadert in principe 1 keer per maand.

Het bestuur bestaat op dit moment uit:
Mw Wini Frijde (Voorzitter)
Dhr Keoma Jungermand (penningmeester)
Mw Rose Marie Pelser (secretaris)
Mw Gladys Frijmersum (lid)