Samenwerken met anderen is belangrijk voor het verwezenlijken van de door onze stichting gestelde missie en doelen. Het dagcentrum werkt daarom met de volgende organisaties samen:

  • Het Medisch opvoedkundig Bureau (MOB) biedt met haar team hulp aan ouders en kinderen met problemen thuis of op school. Het MOB richt zich op het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de groep 0 – 23 jarigen die in hun ontwikkeling bedreigd zijn. Het MOB biedt hulp op het centrum, maar neemt geen kinderen op. Zie de website: www.mobsuriname.org

  • De Kangoeroe Community School: een particuliere kinderopvang en basisschool te Paramaribo, een leeromgeving als kindercentrum met een duidelijke kindgerichte missie en visie over onderwijs en (op)voeding. De nadruk ligt in eigen stijl, op muzische vorming, benadering van het jonge kind, vernieuwingen in het onderwijs en het onderwijs. Zie de website: www.kangoeroeschool.com

  • Revalidatiecentrum: vanuit de Anniecrèche is er een goede samenwerking met het revalidatiecentrum. In samenwerking met het team van dit centrum worden hulpmiddelen zoals schoenen, rolstoelen aangeschaft voor de kinderen. Ook kan er voor ieder kind apart een beroep worden gedaan op de deskundigheid van dit team. Samen wordt overlegd wat voor het kind de beste begeleiding is.