Medewerking ouders.
De meeste ouders vonden het een goed idee dat ze met de oefenpakketten thuis met hun kind konden werken. Helaas lukte dat niet voor alle ouders.
Het was voor ouders én kinderen natuurlijk een geheel andere en nieuwe situatie!
Sommige ouders vertelden dat hun kind niet wilde meewerken. Anderen dat ze er zelf niet nog niet aan toe waren toegekomen. De kinderen misten het dagcentrum!.

De leidsters maakten dagelijks contact met 2 of 3 ouders om te horen hoe het met hen ging, hadden een luisterend oor voor hun persoonlijke problemen, of hun behoefte aan informatie. Kortom er was ondersteuning.
Gelukkig was het vanaf 8 juli weer mogelijk om voorzichtig te beginnen met een herstart van de kinderen op het dagcentrum, Dit wel onder strikte Covid-19 voorzorgsmaatregelen en op kleinere schaal namelijk met 2 kleinere groepen per dag.

Voor meer informatie: Portage Programma Suriname