Bij ontevredenheid t.a.v de zorg of bejegening, is het belangrijk dat deze klacht wordt doorgegeven. Immers waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.
Door de klacht te bespreken kan er gewerkt worden aan verbetering.

Klachten worden als eerst met de betrokken persoon besproken. Indien men er niet uit komt gelden de stappen zoals in het schema weergegeven.

De klacht zal vaak mondeling gedaan worden. Het is ook mogelijk om de klacht schriftelijk bij de desbetreffende persoon in te leveren. Hiervoor is er een klachten formulier.

Klachten die rechtstreeks naar het bestuur gericht worden kan er contact gemaakt worden met de voorzitter van het bestuur Mw. W. frijde tel: 551711 email: ronwin@sr.net

Klachten gericht aan de manager kunnen via de Anniecreche op het tel 492777 en via email: anniecreche@cq-link.sr

Klik op de link voor meer informatie: klachten-behandeling-anniecreche