De Stichting Vroege Stimulatie Crèche, meer bekend als dagcentrum Anniecrèche is in oktober 1980 opgericht door ouders en medewerkers van het Medisch Opvoedkundig Bureau. Met behulp van fundraisingactiviteiten en ondersteuning van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting werd in Paramaribo een pand gehuurd aan de Anniestraat. Vandaar de naam ‘Anniecrèche’. Er werd daar in februari 1981 gestart met een groep van 12 kinderen. In 1982 werd een tweede crèche aan de Jacobastraat geopend. U raadt het al: de Jacobacrèche.

Het waren turbulente jaren in Suriname, waarbij schaarste en gebrek aan financiën voor de Stichting een grote rol speelden. Ook was er gebrek aan passende huisvesting. Na jaren van verhuizingen werden uiteindelijk de Anniecrèche en de Jacobacrèche tot één dagopvang samengevoegd.

In het jaar 2000 kon de Stichting met hulp uit Nederland door de Stichting Nationaal Fonds (Stinafo) en de stichting Caleopse een pand kopen en inrichten aan de Cayottestraat.
In 2002 werd het mogelijk dit pand grondig te verbouwen en aan te passen aan de zorg die nodig is voor kinderen met een beperking. Dit werd grotendeels bekostigd door het Bureau Microprojecten van de Europese Unie, Stichting Caleopse en het Lilianefonds in Nederland. Het vernieuwde pand kon in mei 2003 in gebruik worden genomen.

In 2005 werd bij het 25 jarig bestaan gekozen voor een moderner logo. De Anniecrèche wilde met de tijd meegaan en dat moest ook tot uiting komen in de uitstraling van haar dagcentrum.
Verder werd er gestart met thuisbegeleiding om ouders die daar behoefte aan hadden thuis extra begeleiding te geven. Alhoewel thuisbegeleiding voor een groot deel afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen is deze activiteit in principe tot op heden mogelijk.

Enkele kinderen van dagcentrum Anniecrèche kunnen dagelijks, of in deeltijd , de Kangoeroe basisschool bezoeken. Met extra begeleiding en steun doen kinderen van het dagcentrum met de leerlingen in de klas mee aan de reguliere lessen op de basisschool. Het project “samen naar school” begon in 2006. Voor de continuering van dit project worden, met name voor de extra begeleiding, steeds financiën gezocht.

Door de jaren heen is door de Stichting gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de zorg. In 1995 werden de leidsters geschoold in het gebruiken van de ‘Portage methode’. Met deze speciale methode wordt tot op heden gewerkt in het dagcentrum (zie link ‘zorgstructuur’).
In de loop der jaren werd ondersteuning gekregen van diverse deskundigen die het team regelmatig bijschoolden. Bijvoorbeeld op het gebied van autisme, spasticiteit, het gebruik van pico’s, de computer en de i- pad. In november 2013 werd voor de leidsters de laatste bijscholing van de ‘Portage methode’ gehouden.

In 2013 heeft de stichting met financiële steun van de Stichting Staatsolie Foundation een grote renovatie en verbouwing kunnen realiseren. De lokalen van het dagcentrum zijn verruimd, er is een extra therapieruimte gekomen, toiletgroepen zijn vernieuwd en alles werd fris geverfd.