Aanmelding bij de Anniecrèche gebeurt dikwijls na verwijzing door het MOB, een orthopedagoog of op advies van een andere deskundige. De ontwikkeling en het gedrag van het kind wordt onderzocht en geobserveerd. Er wordt daarna in een intakegesprek ook nagegaan of het kind werkelijk past op de Anniecrèche en in welke van de 4 groepen.

Mede bepalend voor plaatsing in het dagcentrum zijn :
– de leeftijd (liefst zo jong mogelijk)
– het ontwikkelingsniveau van het kind
– een beschikbare plaats in de voor het kind juiste groep

Het intakegesprek is op afspraak en volgt na aanmelding. Het is een kennismaking op het dagcentrum waarbij er over en weer informatie wordt uitgewisseld. Het kind is hierbij aanwezig zodat het geobserveerd kan worden. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Een intake gesprek houdt is nog geen garantie voor plaatsing!!