Als het kind geplaatst kan worden, moeten de ouders een inschrijfformulier invullen en ondertekend bij het dagcentrum inleveren (Download hier).
Helaas kunnen niet altijd alle kinderen direct worden geplaatst. Er is namelijk vaak een wachtlijst.