De vier groepen in het dagcentrum Anniecrèche zijn een basisgroep, een speel-en leergroep, een structuurgroep en een schoolgroep.

Elke groep heeft een kleur gekregen. De kleur c.q. de indeling geeft aan op welk ontwikkelingsniveau de kinderen in de groep zijn en aan welke vaardigheden van hen (verder) gewerkt zal worden. De ruimten waarin de kinderen spelen en leren hebben ook deze kleur.
Er wordt in iedere groep met een foto- of pictosysteem gewerkt, zowel individueel als in groepsverband. Picto’s zijn eenvoudige afbeeldingen ter vervanging van teksten. De dag wordt hiermee gestructureerd en duidelijk voor de kinderen gemaakt.

Indeling van de groepen.
De activiteiten en het groepsprogramma worden in elke groep afgestemd op het niveau en de behoeften van de kinderen. Hierdoor kan het niveau per schooljaar verschillen. Globaal hanteren wij de onderstaande indeling:

De Basisgroep (groep blauw)
In deze groep wordt er voornamelijk gewerkt aan de basisvaardigheden. Bv. op een stoel zitten, eten, drinken, zindelijkheid. Vaak worden hier de wat jongere kinderen geplaatst. Zij hebben nog veel begeleiding nodig. Daarom is er in deze groep vaak een extra begeleider.

De speel-leergroep ( groep geel)
Ook in deze groep is er nog veel aandacht voor de basisvaardigheden. Maar in het bijzonder wordt er op speelse wijze gewerkt aan schoolse vaardigheden. Bv. kleuren, plakken en sociale vaardigheden zoals samen spelen, delen, enz.

De structuurgroep/ schakelgroep (groep groen)
In deze groep wordt er door de leidsters ingespeeld op de zeer korte concentratie en grote prikkelbaarheid van de kinderen. Kinderen krijgen individueel les, in een afgeschermde werkruimte. In deze groep staat centraal: het aanleren van sociale vaardigheden, het aanleren van basisvaardigheden en het geven van structuur en duidelijkheid.

De schoolvoorbereidende groep (groep rood)
In deze groep krijgt stimulatie van schoolse vaardigheden de volle aandacht. Niet alleen het knippen, plakken en kleuren, maar ook rekenen en taal wordt naar niveau aangeboden. Daarnaast wordt er grote nadruk gelegd op sociale vaardigheden. Bv. hoe gedraag ik me met anderen? Hoe groeten, aankijken, wachten, enz.