Het Portage programma.
Het doel van het Portage programma is om de ontwikkeling van elk kind te stimuleren en/of gewenste gedragsveranderingen teweeg te brengen. Daarnaast om ook de ouders en verzorgers in de thuissituatie te adviseren en te ondersteunen.
Er is een Portage vaardighedenlijst die een beeld geeft van het ontwikkelingsniveau van het kind. Aan de hand van het ontwikkelingsniveau wordt er gericht aandacht besteed aan het kind. Bij deze aanpak is er een individueel begeleidingsplan met subdoelen. Daarbij wordt er rekening gehouden met de gewenste doelen en het tempo van het kind.
Van groot belang bij het Portage programma is het thuisleerproces, waarin de ouder(s) onder begeleiding bepaalde activiteiten met het kind aanleert, uitvoert en evalueert.

Voor meer informatie ga naar: Portage methode