Het vervoer van de kinderen van en naar dagcentrum ‘Anniecrèche’ gebeurt voor een deel door ouders of verzorgers die hun kind zelf brengen en halen.
Daarnaast is er busvervoer beschikbaar . Het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) beschikt over zorgvervoer. Deze speciale bussen rijden de kinderen, met een begeleidster, naar het dagcentrum. Er zijn verschillende bussen ook geschikt voor rolstoel vervoer.
Ook de mr. Huberstichting verzorgt speciaal vervoer. Afhankelijk van de buurt waar het kind woont kan er gebruik gemaakt worden van deze organisaties.
Aangezien de bussen bepaalde routes rijden is het niet altijd mogelijk om het kind precies voor de deur af te halen en te brengen. In overleg wordt geprobeerd om een ieder zo goed en prettig mogelijk te accommoderen.

Bovenstaande vervoersmogelijkheden staan los van het dagcentrum en moet door de ouders zelf betaald worden.

Informatie over vervoersmogelijkheden voor de kinderen:

Nationaal Vervoerbedrijf:
Adres: Kaffilludistraat 12
Telefoon: 404246/404248
Contactpersoon

Mr. Huberstichting
Adres: Nidhastraat 256
Telefoon 432570
Contactpersoon mw Jahangir